Thể Lệ Thi

VÒNG THI ONLINE TRÊN WEBSITE:

Thí sinh trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm bằng cách click vào một trong đáp án A, B, C hoặc D. Thời gian làm bài tối đa là 15 phút, thí sinh có thể kết thúc bài thi bằng cách nhấn vào nút “Nộp bài” ở bên dưới.

Thí sinh có thể bỏ qua hoặc quay trở lại câu hỏi bằng cách nhấn vào số câu hỏi tương ứng ở bên dưới.

Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm. Điểm số tối đa của phần Thi trắc nghiệm là 300 điểm.

Lưu ý: Mỗi thí sinh có 01 lần làm bài thi trong tuần trong phần thi Trắc nghiệm online. Thí sinh có thể lựa chọn Thi Thử (không giới hạn số lần thi) để làm quen với đề và cách làm bài thi.

Chúc bạn may mắn!