Fanpage Hội thi Đầu bếp trẻ

07/04/2022

Với mục tiêu nâng cao nhận thức về chương trình Đầu bếp trẻ, giúp cộng đồng fan nhận biết rõ và nắm bắt đầy đủ các thông tin về chương trình đặc biệt sứ mệnh tạo nguồn cảm hứng lớn cho học sinh trong việc định hướng nghề nghiệp nói chung và nghề bếp nói riêng, Hội thi xây dựng Fanpge Đầu bếp trẻ.

Link Fanpage Hội thi: https://www.facebook.com/WilmarCLVDaubeptre