Xốt mayonnaise (xốt dầu trứng) được sử dụng trong bữa ăn như là :

02/04/2021