Việc đặt điện thoại trên giường ngủ đã được chứng minh gây hại cho giấc ngủ và sức khoẻ. Một trong những phiền toán người dùng sẽ gặp nếu không rời chiếc điện thoại của mình ngay cả trong giấc ngủ?

02/04/2021