Vì sao khi mua đậu trái như đậu que, đậu Hòa Lan, người ta không chọn những loại có hột nổi u cao trên bề mặt trái?

02/04/2021