Tủ lạnh là nơi chứa thực phẩm lâu hỏng. Nhưng không phải thực phẩm nào cho vào tủ lạnh bảo quản cũng tốt. Hãy cho biết 5 loại thực phẩm nào dưới đây không nên bảo quản trong tủ lạnh?

02/04/2021