Tủ lạnh là nơi chứa thực phẩm lâu hỏng nhưng không phải thực phẩm nào cho vào tủ lạnh bảo quản cũng tốt. Em hãy cho biết 5 loại thực phẩm nào sau đây không nên bảo quản trong tủ lạnh?

02/04/2021