Trong củ khoai lang có enzim………. Vì vậy, nếu để khoai lâu ngày, khi luộc khoai sẽ ngọt hơn khoai mới đào.

02/04/2021