Tinh bột dưới tác dụng của enzim amilaza có trong nước bọt sẽ được chuyển hóa thành glucoza khi ta nhai kỹ món nào sau đây?

02/04/2021