Thói quen hằng ngày, rất dễ gặp ở các gia đình người Việt. Đó là ăn cơm thường chan với canh để dễ nuốt. Lượng cơm và thức ăn trôi tuột vào dạ dày mà chưa được nhai kỹ, khiến dạ dày phải làm việc nhiều hơn, ảnh hưởng đến sức khỏe. Tại sao, không nên duy trì thói quen này

02/04/2021