Thao tác nào sau đây được gọi là sơ chế thực phẩm khi chế biến món nộm (món gỏi)?

02/04/2021