Tay bị bỏng rát khi cắt ớt, làm sao để khỏi?

02/04/2021