Tại sao các loại chim bồ câu, chim cút không được cắt tiết như gà,vịt?

02/04/2021