Phương pháp chế biến nào sau đây là phương pháp làm chín thực phẩm bằng các tia nhiệt từ lò phát ra?

02/04/2021