Ốc là một món ăn bổ dưỡng và không sợ béo. Tuy nhiên, việc làm sạch ốc trước khi chế biến lạt rất vất vả vì làm nhiều cách mà ốc vẫn không hết được chất bẩn. Cách làm nào sau đây sẽ giúp làm sạch ốc cực nhanh?

02/04/2021