Nước hầm được cho là loại thực phẩm lành mạnh, nhưng lớp mỡ trắng nổi trên bề mặt về cơ bản đều là chất béo. Vậy làm thế nào để lấy được hết lớp chất béo này một cách hiệu quả?

02/04/2021