Nối cột tương ứng giữa món ăn và phương pháp chế biến? |a. Phương pháp nóng ướt |b. Phương pháp nóng khô | 1. Bún bò |2. Gà quay |3. Xôi chiên | 4. Đậu phộng rang

02/04/2021