Nguyên tắc xây dựng thực đơn cho bữa ăn: Số lượng và chất lượng món ăn phù hợp với tính chất của bữa ăn (ăn thường ngày, ăn tiệc, …). Các loại thức ăn phù hợp với cơ cấu bữa ăn, đảm bảo nhu cầu về dinh dưỡng, về hiệu quả kinh tế của bữa ăn. | Em hãy cho biết, một trong những nguyên tắc xây dựng thực đơn hợp lý?

02/04/2021