Năng lượng của chất béo cao nhất trong các chất sinh năng lượng. 1gram chất béo khi đốt cháy trong cơ thể cung cấp với 9kcal, gấp hơn 2 lần so với chất đạm (Protein) và chất đường bột (Gluxit). Chất béo là dung môi vận chuyển các vitamin, các vitamin này vào cơ thể một phần lớn phụ thuộc vào hàm lượng của chất béo trong thực phẩm.|Theo em, vai trò nào trong số các vai trò sau đây của chất béo (Lipit) là quan trọng nhất?

02/04/2021