Muốn phân biệt trứng mới và trứng cũ, ta nên thả trứng vào chậu ……… Nếu trứng chìm là trứng mới, trứng nổi lên mặt nước là trứng quá cũ.

02/04/2021