Muốn loại bỏ vị đắng của cà tím, nên dùng loại gia vị nào sau đây?

02/04/2021