Loại khoai nào sau đây trong thành phần có chứa nhiều carbonhydrat hấp thụ chậm và giúp kiểm soát trọng lượng cơ thể rất tốt?

04/04/2021