Lỡ cho quá nhiều hạt tiêu hay ớt vào món ăn, làm thế nào để giảm độ cay của món ăn?

02/04/2021