Làm chín thực phẩm bằng hơi nước hay đun nấu trong nước là áp dụng:

02/04/2021