Làm chín thực phẩm bằng hơi nước hay đun nấu trong nước là áp dụng phương pháp chế biến ……………….

02/04/2021