Khi trộn và ủ bột để làm một số loại bánh , sự lên men có ngay từ lúc ban đầu và kéo dài đến giai đoạn đầu của quá trình nướng bánh với tác dụng :

02/04/2021