Khi thực hiện một ly sinh tố trái bơ, các thao tác chế biến được gọi là:

02/04/2021