Khi thái mỏng miếng thịt bò để xào, người ta thái theo thớ (sớ) nào của miếng thịt để đảm bảo yêu cầu?

02/04/2021