Khi rửa sạch, cắt thái, xay nhuyễn một trái bơ để làm sinh tố là áp dụng chế biến trái bơ bằng cách:

02/04/2021