Khi rang gạo để làm thính, người ta rang lửa nhỏ cho đến khi hạt gạo chuyển sang màu vàng và có mùi thơm. Đó là sự biến đổi của tinh bột trong quá trình chế biến ở dạng nào sau đây?

02/04/2021