Khi phục vụ thức uống cho khách, người phục vụ nên rót thức uống cho khách từ phía tay nào của khách?

02/04/2021