Khi nướng thực phẩm trong lò nướng, muốn không bị tình trạng chín ngoài, sống trong, nên làm gì?

02/04/2021