Khi nướng thực phẩm động vật ngoài các gia vị thông thường người ta thường ướp thêm với …. để thực phẩm vàng bóng:

02/04/2021