Khi ninh xương để lấy nước dùng , người ta cho xương vào nồi lúc ……. để có nước dùng ngon .

02/04/2021