Khi nhồi ủ bột làm bánh, sự lên men bắt đầu từ lúc nhào bột → ủ bột → lúc chia bột → tạo hình và giai đoạn đầu khi cho bánh vào lò nướng. Hãy nêu công dụng của sự lên men này?

02/04/2021