Khi nấu món xúp yêu cầu các thực phẩm trong nồi xúp phải …:

02/04/2021