Khi muối chua dưa cải, muốn nhanh chua người ta thường cho thêm vào hũ dưa muối loại gia vị nào sau đây dùng để kích thích thủy phân?

02/04/2021