Khi luộc quả trứng, bóc vỏ cắt làm đôi theo bề dọc, tròng đỏ trứng nằm ở vị trí nào là trứng tươi?

02/04/2021