Khi làm xốt dầu giấm để dùng trong món rau trộn, nguyên liệu chính gồm:

02/04/2021