Khi làm sữa chua (yaourt), Prôtein casein trong sữa sẽ đông tụ khi độ pH:

02/04/2021