Khi làm một số loại mứt dẻo, để tránh hiện tượng hồi đường người ta thường cho thêm một ít…………………..vào mứt.

02/04/2021