Khi làm món dưa cải muối chua, sự phân giải sâu xa đường xảy ra do sự lên men, chủ yếu là men

02/04/2021