Khi hầm thực phẩm động vật để lấy nước dùng người ta chỉ nêm muối vào lúc:

02/04/2021