Khi hầm một số thực phẩm có độ dai như gân bò, giò heo, v.v… Muốn làm nhanh mềm thực phẩm, người ta thường hầm chung với…………

02/04/2021