Khi đun nóng chất béo ở nhiệt độ cao, chất béo bị phân hủy sẽ xảy ra hiện tượng nào sau đây :

02/04/2021