Khi đun nấu, Prôtêin có trong mô cơ của thịt gia súc, gia cầm sẽ hòa tan nhiều trong

02/04/2021