Khi đi ăn ngoài hàng quán có món tôm luộc thật hấp dẫn. Nhưng làm thế nào để kiểm tra độ tươi của con tôm?

02/04/2021