Khi chế biến nóng khô thực phẩm giàu tinh bột có dùng chất béo, sản phẩm melanoidin có màu gì?

02/04/2021