Hầu hết táo đều được bọc một lớp sáp để bảo quản. Làm sao để nhận biết?

02/04/2021