Điền vào chỗ trống : _______ thường được áp dụng để chế biến các món ăn, không những cung cấp một lượng nước cho con người mà còn làm cho các món ăn có vẽ dễ ăn hơn và thích hợp với tình trạng khí hậu mùa hè ở nước ta?

02/04/2021